Volontärprogram

Just nu pågår en omorganisering av Socionomer Utan Gränser vilket innebär att vi för närvarande inte har möjlighet att ta emot volontärer till vårt volontärprogram. Vi återkommer så fort volontärprogrammet öppnar för ansökningar igen.

Vi ser att det finns ett stort intresse från socionomer runt om i landet att bistå med sina egna­ och professionens unika kunskaper inom globalt biståndsarbete. Många är särskilt intresserade av att komma ut och arbeta med internationellt socialt arbete. Vårt volontärprogram har två syften: vi vill bidra med socionomer till internationella organisationer och myndigheter, som bedriver både akut och långsiktigt arbete på flera områden i samhället. I samband med detta ökar vi kunskapen om professionen socionom som en nödvändigt partner i internationellt bistånd och i arbetet för mänskliga rättigheter. Det andra syftet är att socionomer via vårt volontärprogram kan få tillgång till kvalificerade tjänster hos våra internationella partners inom flera områden och tillskansa sig ovärderlig erfarenhet och kunskap.

Hur går ansökningsprocessen till?
Skicka in CV och personligt brev. Var noga med vilket land du ansöker till om speciell önskan finns. Därefter kommer du bli kallad till intervju. Om båda parterna är överens om att gå vidare i ansökningsprocessen så kommer vi att kontakta volontärplatsen och bekräfta med organisationen på plats.

VANLIGA FRÅGOR:
Varför volontärresa?
Det är viktigt att komma ihåg att en volontärresa inte är något för alla. Att åka som volontär är inte en semesterresa utan du åker för att utföra ett jobb. Du förväntas arbeta och vara engagerad i det du gör. Ibland kommer det vara ett påfrestande arbete och det är viktigt att du tänker igenom om du är redo för detta åtagande. Du kommer att möta människor i stor nöd och människor i stor sorg. Men är du intresserad av att använda dig av dina unika kunskaper som socionom i det internationella sociala arbetet så kommer du att få erfarenheter för resten av livet. Är du dessutom intresserad av att utveckla dig både som människa och inom din professionella yrkesroll så är detta något för dig!

Hur mycket ska jag arbeta?
Vi förväntar oss att du arbetar fem dagar i veckan, 25 -30 timmar är minimum. Självklart får du arbeta mer om du önskar. På helgerna har du oftast ledigt.

Hur lång tid kan jag arbeta som volontär?
Socionomer Utan Gränser erbjuder volontärresor från 2 och upp till 30 veckor. Skulle du vilja stanna längre än så, så går det självklart att ordna med.

Jag har ingen socionomexamen, kan jag åka som volontär hos er ändå?
Nej, vi erbjuder enbart volontärresor för personer med socionomexamen eller motsvarande.

Hur bor man?
Vi erbjuder olika boendeformer. Beroende på önskemål, destination och volontärprojekt erbjuder vi boende som hostels eller lägenhetsboende.

Varför Socionomer Utan Gränser?
● Socionomer Utan Gränser är, till skillnad från många andra organisationer som arrangerar volontärarbete ute i världen, en non­profit organisation. Det betyder att vi drivs helt utan vinstintressen.

● Som socionomer erbjuder vi ett unikt perspektiv där vi sätter människan i ett sammanhang. Våra kunskaper om socialt­ och psykosocialt arbete behövs runt om i världen, på internationella organisationer och myndigheter.

● Det finns ett stort intresse från socionomer att bidra med våra unika perspektiv internationellt. Men det är en marknad som är svår att komma in på. Via vårt volontärprogram kan socionomer få tillgång till kvalificerade tjänster hos våra internationella partners inom flera områden.

● Efter att ha kommit hem från ett volontärutbyte är det vanligt att man känner att man vill fortsätta engagera sig för att göra världen till en bättre plats. Inom Socionomer Utan Gränser finns stora möjligheter att omvandla engagemanget till praktisk handling.