Vill du ansöka till att arbeta ute i fält?

För tillfället tar vi inte emot några ansökningar om arbete i fält.

Håll er uppdaterade på hemsidan för mer information om när nästa rekryteringsprocess startar.

Socialt arbete och psykosocial hälsa är ett av de viktigaste områdena inom allt internationellt biståndsarbete. Det är också det området som ofta är det mest eftersatta både av ländernas ledning men också i katastrofer där fokus ligger på akuta och livsuppehållande insatser. Detta innebär att det kan saknas utbildade socionomer/socialarbetare men även att vissa verksamhetsområden och kunskaper kan vara svårtillgängliga i landet.

Vi ser socialt arbete som en förutsättning för människors hälsa, välbefinnande och förmåga till återhämtning. Socialt arbete är en profession som rör sig i alla samhällsskikt, miljöer och kulturer och det ställer stora krav på socialarbetaren både professionellt och personligt. Samtidigt är det en unik möjlighet att utveckla sin egen förmåga, kunskap, inre styrka och förståelse för andra människor och få möjlighet att förändra villkor.

Idag finns ett mycket stort intresse för internationellt humanitärt arbete, både genom medias bevakning och påverkan som synliggör människors situation vid kriser men det har också skett en ökning på arbetsplatser och utbildningar. Det innebär att många söker sig till oss för att man vill göra skillnad, vilket är en bra start.

Verkligheten är hård i fält, på grund av att man kastas in en miljö som är långt ifrån våra livsvillkor. Det kan innebära att möta akut kris på flera nivåer i samhället och hos individer till exempel väpnade konflikter, grova kränkningar av mänskliga rättigheter, sjukdom, sexuellt våld, politisk osäkerhet, svält och svår fattigdom och lidande hos de vi skall arbeta med. Allt kan bli ställt på sin spets väldigt fort, tillsammans med att man själv skall fungera trots stress, hetta och kanske bristande sömn.

Reflektera över ditt yrkesval i förhållande till humanitärt arbete, vad du ville med din socionomexamen, vilka är dina styrkor och sidor du vet att du behöver utveckla. Kan du byta miljö till något helt annat med en lägre standard under en period.

Vi värdesätter klara motiv och tydliga drivkrafter som är anpassade till den verklighet vi arbetar i. Vi önskar att ditt uppdrag skall bli det bästa möjliga för dig, men också för de du möter och att det blir en upplevelse för livet för dig som socialarbetare och som privatperson.

Bra egenskaper är stresstålighet, god förmåga att befinna sig i miljöer som förändras snabbt, att man är trygg i sig själv som socionom, har stor tillit till sin egen förmåga och kan härbärgera sina egna och andras känslor. Det är också viktigt att kunna fatta snabba beslut i trängda situationer. Vi värdesätter också en mycket god förmåga till samarbete med kollegor och inhemsk personal som alltid ska bygga på respekt, ömsesidigt lärande och god dialog i alla steg i beslut och insatser.