Vårt föreläsningsutbud

Från brandtal om att kvinnor dödas i nära relationer på Sergels torg till föreläsningssalar svenska och utländska universitet. Föreläsningar om psykosocial support och insatsplanering för Liberias första kuratorer i fält till samtal och det sociala arbetets betydelse och metoder vid kris- och trauma behandling för psykoterapeuter på Södersjukhuset i Stockholm. Från debattsamtal i Sveriges radio till snabba svar under presskonferenser och paneldebatter.

Förslag på föreläsningar

Skaparglöd och entreprenörskap

Från Älvsjö till Liberia, en resa i Ebolans spår

Om kreativitet, vilja, kamplust, och entreprenörskap. Om att staka ut sin egen väg, göra revolt mot ramar, myndighetsmanualer och länders gränser. Om att skapa sitt eget drömyrke men behålla fotfästet i en mörk, blåsig och orättvis värld. Om att göra slut med hinder, begränsningar och omöjliga uppdrag och hitta vägar till presidentkorridorerna och staka väg för förändring.

Föreläsningarna kan anpassas för olika målgrupper som företagare, allmänhet, socialtjänst, poliser, jurister, landstinget eller studenter på utbildningar inom MR, socialt arbete, psykologi, medicin, juridik eller statsvetenskap.

Från mord till Rosenbad

Tidigt på morgonen i juni 2016 på Karolinska sjukhuset stängs en respirator av. Rummet blir tyst. En resa fylld av terror, misshandel och skräck tog slut. Ett av Sveriges mest uppmärksammade mord, genom att en kvinnas rop på hjälp aldrig hördes och åtgärder som kunnat rädda hennes liv aldrig genomfördes.

Hur blev världens mest jämställda land en dödsfälla, fylld av maskor och gropar att falla igenom. Hur kunde rättssamhället haverera, med tysta läkare, uteblivet skydd, försvunna riskbedömningar och nedlagda åtal.

Hur kunde den som gjorde allt rätt, sa nej, lämnade, sökte hjälp, anmälde och följde alla regler och förmaningar, ändå förlora slaget om sitt eget liv.

En debattartikel blev startskottet till en folkrörelse mot det dödliga våldet mot kvinnor, med en mediestorm som skakade om samhället i sina grundvalar och tvingade toppen av rättssamhället att bekänna färg.

Men det var för mycket som gick fel, för många misstag och alldeles för många rutiner som inte följdes. Och kravet på en ny lagstiftning tog form.

Föreläsningen handlar om hur den svenska biståndsarbetaren verksam på Liberias landbyggd, samlade Sveriges främsta på sina områden att sätta sig i samma rum och sätta press på rättsstaten Sverige och ta sig hela vägen till Rosenbad.

En föreläsning om att vända sorg och maktlöshet till kämpaglöd och mod och våga ifrågasätta makteliten och trotsa etablissemanget till vilket pris som helst.

Föreläsningarna kan anpassas för olika målgrupper som företagare, allmänhet, socialtjänst, poliser, jurister, landsting eller studenter på utbildningar inom MR, socialt arbete, psykologi, medicin, juridik eller statsvetenskap.

Kontakta Maria

maria.hallenius@socionomerutangranser.se

0046-708420349

Boka Maria

info@socionomerutangranser.se märk: boka