Vår Företagspolicy

Företagspolicy
Socionomer Utan Gränser arbetar för mänskliga rättigheter, jämlikhet, en etiskt och humanistisk människosyn i socialt och humanitärt arbete, därför kan inte organisationen ha samarbete med företag vars arbetssätt eller målsättning strider mot våra grundprinciper och värderingar.

Socionomer Utan Gränser kan därför inte ta emot bidrag eller annat stöd från företag som med sin verksamhet motverkar, försvårar eller på andra sätt strider mot organisationens humanitära arbete.

De verksamhetsområden som inte kan ge ekonomiskt bidrag eller på andra sätt stödja Socionomer Utan Gränser är inom:

· Vapen
· Alkohol
· Tobak
· Pornografi
· Olja och gas
· Ädelmetaller