Rekrytering

3 månader upp till flera år ute i fält
Ett uppdrag varar oftast mellan 3 månader upp till flera år. Vi vill därför att du skall kunna vara tillgänglig den tid som du kommer att behövas ute i fält. När du är i fält får du en veckas ledighet var tredje månad.

Som fältarbetare åtar du dig att respektera socionomprofessionens etiska regler och att förbli helt oberoende av politiska, ekonomiska, religiösa eller andra intressen.

Tidigare erfarenheter
Mycket är nytt och kan vara utmanande när du åker ut på ditt första uppdrag. Dessutom har du oftast ett större ansvar i ditt arbete än vad du är van vid. Vi lägger därför stor vikt vid att du tidigare har rest i eller arbetat i låginkomstländer, detta beror på att socialt arbete i utsatta områden med till exempel våld, katastrofer och väpnade konflikter och svår utsatthet socialt och psykolgiskt, kan ställa mycket på sin spets i yrkesrollen.

Att ansöka
Vi rekryterar från och med februari 2013, socionomer fortlöpande och det går bra att söka när som helst under året. Varje ansökan behandlas individuellt och de kandidater som uppfyller Socionomer Utan Gränsers grundkrav kallas för att påbörja rekryteringsprocessen

Om du blir antagen
Du behöver även göra en hälsokontroll och uppdatera dina vaccinationer. Detta bekostas av oss.
Du måste även skicka in ditt CV, ditt arbetsintyg, studieintyg och eventuell legitimation (för psykoterapeuter).
Utdrag ur polisens belastningsregister skall lämnas vid intervjutillfället.

Läs detta innan du fyller i ansökan

1. Läs igenom all information som finns på hemsidan om att arbeta för oss.

2. Ta reda på så mycket som möjligt om humanitärt arbete och organisationen Socionomer Utan Gränser innan du ansöker. Vi tycker att det är viktigt att man som fältarbetare vet vilken organisation man söker till, att man känner till dess ideologi och principer.

3. Tid och datum för anställningar, utbildningar och resor. Anställningstiden är lönegrundande och därför behöver vi ha exakta datum. Bara de anställningar som du kan visa intyg på kommer du att kunna tillgodoräkna dig.
• När du fyller i referenser, tänk på att det bara är arbetsrelaterade referenser som är intressanta för oss och att det bör vara en person som varit överordnad dig i ditt yrkesliv.
• Bifoga ett CV också på engelska.
• Bifoga ett motivationsbrev på engelska och svenska. Här vill vi veta varför du ansöker och varför du vill åka ut i fält.

4. Inom två till fyra veckor bör du ha blivit kontaktad av den ansvarige rekryteraren. Du kommer då att få veta om du blir kallad till intervju eller inte. Om du inte hört något inom fyra veckor är du välkommen att kontakta oss.

5. När du skickar in ansökan godtar du också att vi registrerar dina data i vårt register och hanterar dem i enlighet med Personuppgiftslagen.

6. Om du blir rekryterad kommer dina persondata sparas eller matchas till ett uppdrag som passar din kompetens, eller om den specifika tjänst som du har sökt. Om du inte blir rekryterad kommer vi att spara dina data i upp till ett år för vår statistik.

7. Tänk på att om du blir kallad till intervju och om du blir rekryterad, kan det ta upp till ett år innan du verkligen åker ut i fält.

8. Vi kommer att kontrollera din legitimation mot Socialstyrelsens register (gäller psykoterapeuter).

9. Rekryteringsprocessen kan ta upp till 6 månader

10. Det kan vara bra att ha förberett alla praktiska frågor som tjänstledighet och eventuell uthyrning av lägenhet. Detta för att kunna åka med cirka en veckas varsel, om det skulle behövas. Du behöver också ha fått en överblick över vaccinationer, som är anpassat till det land du skall till och beroende på hur länge ditt placering varar.

Innan du åker
Det är alltid behovet av socionomer i fält som styr. Det innebär att det kan bli långa väntetider, ibland upp till flera månader upp till ett år innan du erbjuds ett uppdrag.