Rekrytering

Läs detta innan du ansöker till volontärprogrammet

Lär känna oss

Läs igenom all information som finns på hemsidan om humanitärt arbete och organisationen Socionomer Utan Gränser innan du ansöker. Vi tycker att det är viktigt att du som volontär vet vilken organisation du söker till och att du känner till organisationens ideologi och principer.

Mycket är nytt och kan vara utmanande när du åker ut på ditt första uppdrag. Dessutom har du ofta ett större ansvar i ditt arbete än vad du är van vid. Vi lägger därför stor vikt vid att du tidigare har rest eller arbetat i låginkomstländer, då socialt arbete i utsatta områden med till exempel våld, katastrofer, väpnade konflikter och svår psykologisk och social utsatthet, kan ställa mycket på sin spets i yrkesrollen.

Som volontär åtar du dig att respektera socionomprofessionens etiska regler och att förbli helt oberoende av politiska, ekonomiska, religiösa eller andra intressen.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

– CV
– Personligt brev där du kort beskriver dig själv som person, varför du vill jobba med Socionomer Utan Gränser, varför du är intresserad av att arbeta som volontär och vad du har för förväntningar på uppdraget.

Ansökan till volontärprogrammet skickas till info@socionomerutangranser.se. Märk din ansökan med ”Volontärprogram 2018”.

När du skickar in din ansökan godkänner du att vi registrerar dina data i vårt register och hanterar dem i enlighet med Personuppgiftslagen.

Invänta svar
Vi rekryterar socionomer fortlöpande och det går bra att ansöka när som helst under året.

Efter att du har skickat iväg din ansökan kommer du att få en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Därefter kommer du att bli kontaktad för att få veta om du blir kallad till intervju. Om du inte har hört något inom fyra veckor är du välkommen att kontakta oss.

Tänk på att det alltid är behovet av socionomer i fält som styr volontäruppdragen. Det innebär att om du blir antagen kan tiden innan du erbjuds ett uppdrag variera och ibland är väntetiderna längre.