Kontor

Land office Sverige

Vice generalsekreterare
Rebecka Björkman
rebecka.bjorkman@socionomerutangranser.se
+46727234444

Ansvarig för forskning, utbidlning och utvärdering
Hedvig Berntell
hedvig.berntell@socionomerutangranser.se

Avdelning för fältarbete och volontärprogram
Info@socionomerutangranser.se

Avdelning för administration och service
Administrationsansvarig
Info@socionomerutangranser.se

Medlemservice
medlem@socionomerutangranser.se

IT-ansvarig
Staffan Nylander
nylander.staffan@gmail.com