Olika sätt att stödja

Vi välkomnar företag, både små och stora, som vill engagera sig och ta ett socialt ansvar för att bidra till en bättre värld. Som företagare visar ni era kunder och medarbetare att ert företag är medveten om behovet av långsiktigt psykosocialt arbete i utsatta områden. Det innebär insatser i länder som drabbats av kriser och katastrofer, men också förebyggande socialt arbete på kort och lång sikt. Ett samarbete mellan Socionomer Utan Gränser och ett företag kan se ut på många olika sätt. Läs mer om vårt företagskoncept som beskrivs nedan.

Ge en företagsgåva
Skänk en gåva och bidra till vårt arbete med att hjälpa dem utsatta. Stora som små företag har alltid möjlighet att skänka en gåva till Socionomer Utan Gränser. Genom företagets gåva kan vi vara på plats vid olika former av kris och katastrofer samt öka kunskapsutvecklingen av socialt arbete där det finns ett behov. Vill ni skänka en gåva kan ni använda er av Bg- konto: 607-2961. Som tack erbjuds ni ett gåvobevis samt presenteras på vår hemsida.

Bli företagsmedlem
Ditt företag har möjlighet att bli företagsmedlem, vilket innebär att ni som företagare stödjer med en årlig medlemsavgift till Socionomer Utan Gränsers arbete i länder där vi behövs som mest. Som företagsmedlem stödjer ni oss med ett belopp på 3 500 kr per år. Som företagsmedlem tilldelas ni ett diplom och ett årligt tack i vår verksamhetsberättelse. Vill ni bli företagsmedlem sker betalning till Bg- konto: 607-2961.

Företagsvän
Som företagsvän stödjer ni oss med minst 5000 kr per år. Ni kommer att få en återrapportering över hur er insats har bidragit till ett bättre arbete och kan visa kunder samt personal ert stöd till Socionomer Utan Gränser. Som tack för att ert företag stödjer oss i vårt arbete får ni ett diplom, en företagsvänsymbol, årligt tack i vår verksamhetsberättelse samt ert namn publicerat på vår hemsida.

Företagspartners
Som företagspartner kan ni välja att stödja oss med en summa från 50 000 kr per år till våra verksamheter. När ert företag går in i ett partnerskap med Socionomer Utan Gränser blir ni ett av våra viktiga samarbeten som leder till att göra världen bättre. Som företagspartners har ni förmånen över att ha ett inflytande över hur ert bidrag används. Tillsammans skräddarsyr vi en samarbetsform som passar er beroende på hur mycket ni vill fördjupa ert sociala engagemang. Som företagspartners får ni ett diplom, vår företagsvänssymbol på egen hemsida, årligt tack i vår verksamhetsberättelse, vårt samarbete presenteras på hemsidan och ni får våra nyhetsbrev. Vid större samarbeten ingår även möjligheten av medverka vid våra projektresor samt erbjudande av föreläsningar.

Bidra med kompetens till vår verksamhet
Ert företag kan välja att bidra med er kompetens till Socionomer Utan Gränsers verksamhet genom att skänka olika tjänster.