Bli Medlem

Som medlem bidrar du både till organisationens framtid och verksamhet. Detta innebär insatser i länder som drabbats av kriser och katastrofer, men även länder som har behov av förebyggande arbete på kort och lång sikt.

Ditt medlemskap är nödvändigt för vårt arbete runt om i världen. Du bidrar också till att svenska socionomstudenter kan åka ut i fält, inte bara för att utöka sin egen kompetens utan för att säkerställa den framtida utvecklingen av svenskt socialt arbete internationellt.

Medlemsavgift 350 kr per år.
Studentmedlemskap 250 kr per år.

Betalning kan göras antingen via:
Swish: 1231479203
Bankgiro: 607-2961
IBAN: SE 8580000832799231696676
BIC
SWEDSESS

Märk betalning med namn

För själva registreringen var vänlig och fyll i uppgifterna nedan och tryck sedan submit!

Ditt medlemskap börjar i och med att banken har registrerat din insättning.

Tack för ditt stöd!