Bli Medlem

Som medlem bidrar du både till organisationens framtid och verksamhet. Detta innebär insatser i länder som drabbats av kriser och katastrofer, men även länder som har behov av förebyggande arbete på kort och lång sikt.

Ditt medlemskap är nödvändigt för vårt arbete runt om i världen. Du bidrar också till att svenska socionomstudenter kan åka ut i fält, inte bara för att utöka sin egen kompetens utan för att säkerställa den framtida utvecklingen av svenskt socialt arbete internationellt.

Medlemsavgift 350 kr per år.
Studentmedlemskap 250 kr per år.

Längst ned på sidan kommer ett nytt fönster att öppnas när du klickar på länken så att du kan fylla i dina uppgifter och betala medlemsavgiften.

Ditt medlemskap börjar i och med att banken har registrerat din insättning.

Tack för ditt stöd!

Välkommen att fylla i medlemsformuläret här!
Välkommen att fylla i medlemsformuläret för studenter här!

Vi använder Membit som medlemssystem och dina uppgifter sparas i vår medlemsdatabas förlagt på Membitsservrar. All hantering av din uppgifter sker i enligthet med PUL (https://lagen.nu/1998:204) och genom att fylla i vårt formulär så godkänner du vårt brukande av dina uppgifter.