Kapstaden, Sydafrika

Platserna är centrerade till verksamheter med inriktning på föräldralösa barn och unga mellan 7 och 17 år.
Det sociala arbetet är holistiskt med basen i psykosocial support, arbetet bedrivs i stadens utsatta områden och syftar till att barnen som befinner sig i riskzonen skall kunna få en psykosocial hälsa och kunna forma sin framtid trots en utsatt och svår start i livet.

Några av de problemområden som du kommer att arbeta med är HIV/ AIDS, våldsutsatta miljöer, sexuellt våld och flickors rättigheter i landet.