Introduktion

Socionomer Utan Gränser, Swedish Social Workers without Borders är en ideell, partipolitisk- och religiöst obunden biståndsorganisation för internationellt socialt arbete, studentpraktik, konsultverksamhet och utbildning.

Organisationens huvudområde är att samla in medel för att rekrytera och sända ut socionomer till länder med akuta och långsiktiga behov av insatser.

Vi bidrar sedan 2011 med föreläsningar, handledning och konsultation till högskolor, universitet, myndigheter, företag och organisationer.

Vi arbetar för att stärka socionomens roll här hemma och internationellt genom opinionsbildning, informationsarbete och genom att driva och synliggöra internationella frågor i Sverige. Vi vill uppmärksamma sociala orättvisor och bidra till ökad kunskap om värdet av socialt arbete och socionomer i arbetet vid kriser och katastrofer.

Vi hoppas att genom vår verksamhet och våra perspektiv även bidra till vidareutveckling av socionomutbildningen och det sociala arbetet

cykeltur