Introduktion

Socionomer Utan Gränser, Social Workers International, är en ideell, partipolitisk- och religiöst obunden biståndsorganisation för internationellt socialt arbete.

Vi arbetar för individer i krissituationer och med förebyggande arbete och återuppbyggnad av samhällets funktioner och i länder med drabbats av kriser och katastrofer.

Organisationens huvudområde är att samla in medel för att rekrytera och sända ut socionomer till länder med akuta och långsiktiga behov av insatser.

Vi bidrar sedan 2011 med föreläsningar, handledning och konsultation till högskolor, universitet, myndigheter, företag och organisationer både nationellt och internationellt.

cykeltur