Historik

2010

Socionomer Utan Gränser, Swedish Social Workers without Borders, grundades i Stockholm, Sverige 2010 av socionomerna Maria Hallenius Henrysson & Srour Gabro.

2014

Socionomer Utan Gränser öppnade det första landskontoret i Norge, juni 2014. Landskontoret har fokusområdena, internationellt fältarbete, praktik för studenter, forskning, utbildning, utveckling och opinionsarbete.

2015

Maria Hallenius Henrysson tar över organisationens ledning och driver verksamheten vidare.

2016

Den nya huvudorganisationen Social Workers International grundas av Maria Hallenius Henrysson ombildningen innebär att organisationens huvudkontor ligger i New York, USA, och Socionomer Utan Gränser blir ett landskontor och verkar under Social Workers International.

2017

Socionomer Utan Gränser, Social Workers without Borders får nytt varumärke och byter namn till Socionomer Utan Gränser Sverige.

Organisationen är unik då ingen historiskt skapat en liknande organisation för socionomer i Sverige tidigare och den är i nuläget den enda i Europa i sitt slag.