Historik

2010
Socionomer Utan Gränser Sverige grundas av Maria Hallenius Henrysson

2016
Den nya huvudorganisationen Social Workers International grundas av Maria Hallenius Henrysson ombildningen innebär att organisationens huvudkontor ligger i New York, USA, och Socionomer Utan Gränser blir ett landskontor och verkar under Social Workers International.

2017
Socionomer Utan Gränser, Social Workers without Borders får nytt varumärke och byter namn till Socionomer Utan Gränser Sverige.
Organisationen är unik då ingen historiskt skapat en liknande organisation för socionomer i Sverige tidigare och den är i nuläget den enda i Europa i sitt slag.