Handledning, konsultation och utbildning

kids
Vi har sedan 2011 erbjudit universitet, högskolor, myndigheter och företag, föreläsningar, handledning och konsultation. Som en fortsättning på vårt arbete och mot vårt mål att bidra med socionomers kompetens så erbjuder organisationen konsulter i Sverige inom ett flertal områden.Vårt mål är att bidra till vidareutveckling av socialt arbete i verksamheter med behov av socionomer med flera olika specialkompetenser som passar det aktuella behovet.