Grekland

För tillfället tar vi inte emot några ansökningar till volontärprogrammet i Grekland

Om Grekland
Grekland har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Sedan 2008 har landets BNP minskat med totalt cirka 25 procent. Nästan samtliga anställda inom industrin och i förvaltningen har fått vidkännas kraftiga inkomstsänkningar. Företagsnedläggningar och neddragningar av verksamheten, minskade investeringar i Grekland av både inhemska såväl som utländska företag samt en nedgång i turismen i början av krisen har drivit upp arbetslösheten i landet på rekordnivåer. Genomsnittlig arbetslöshet under 2014 uppgick till 26 %. Bland ungdomar är arbetslösheten betydligt högre. Detta har lett till att tusentals greker, ofta högutbildade, lämnar landet för att söka sin utkomst i andra länder.
Källa: SwedenAbroad

Aktuell situation
De senaste åren har vi sett fler konflikter och fler människor som tvingas lämna sina hem än på väldigt länge. Ungefär 60 miljoner människor är idag på flykt från krig och förföljelse i världen. Familjer tvingas göra en livsfarlig resa från länder som bland annat Syrien, Irak och Afghanistan som slits sönder av krig och förstörelse. Tusentals flyr för sina liv varje dag och många har inget annat val än att gå ombord på överfulla båtar för att ge sina barn ett liv i fred och trygghet. De flesta som gör den farliga resan över havet är på flykt från krig, våld och förföljelse i sitt hemland och behöver internationellt skydd. Det finns ett stort behov av mat, vatten, och sanitet för de människor som befinner sig i Grekland, men behovet av psykosocialt stöd är även enormt stort. Den humanitära krisen är ett faktum. Antalet människor som flyr över Medelhavet minskar något under vintermånaderna, men när vattnet blir varmare gör allt fler den livsfarliga resan över havet och sträckan över Egeiska havet, mellan Turkiet och Grekland, är bland de dödligaste i världen för flyktingar och asylsökanden.
Källa: UNHCR

Placeringsorter:
● Aten

Arbetsuppgifter:
● Allmän psykosocial hjälp till utsatta grupper, främst barn, familjer och ensamkommande barn

Projektlängd:
● Från 2 veckor och längre

Pris:
● 2-4 veckor 5000 kr
● 1-2 mån 7000 kr
● 3 mån 8000 kr

I priset ingår:
● Förberedelse och administration innan och under volontärarbetet
● Kontaktperson i Sverige
● Kontaktperson på plats
● Information om land och praktikplats
● Introduktion till projektet på plats
● Intyg

I priset ingår inte:
● Boende
● Flygbiljett
● Visum
● Vaccination
● Kost
● Sjukförsäkring

Språkkrav:
● Engelska

Ansök:
Ansökningar till volontärprogrammet skickas till:
info@socionomerutangranser.se. Märk din ansökan med “Volontärnu”.