För universitet och högskolor

skolsalEtt av våra mål är att bidra till vidareutveckling av socialt arbete här hemma och utomlands. Som den enda organisationen i sitt slag i Europa, har vi ett unikt perspektiv på socialt arbete i förhållande till mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning samt socionomens roll i internationellt socialt arbete och i kriser och katastrofer.

Vi ser socionomen som en livsnödvändig profession i arbetet för att förbättra livsvillkor och bidra till samhällsuppbyggnad och för att stärka länders egen kapacitet på lång sikt. Vår utgångspunkt är att socialt arbete är en universell profession, men för att bidra på bästa sätt krävs kunskap, erfarenhet, respekt, hållbara förhållningssätt och etisk medvetenhet för att verka i svårt utsatta miljöer.

Vi ser socionomutbildningen som fundamentet för det sociala arbetet. Socionomer verkar i en komplex värld med många perspektiv som påverkar den enskilda socialarbetaren. Samhället förändras snabbt och ställer höga krav på kunskap och kompetens.

Vi vill bidra med synen på socionomen som en samhällsförändrare och som en stark aktör för mänskliga rättigheter och där socionomen bidrar till kapacitetsstärkande arbete internationellt.

Vill ert universitet eller högskola samverka med oss eller är ni intresserade av vårt föreläsningsutbud.

Se vårt utbud och kontakta oss via e-post, våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

DSC_0153.jpegKonsultation till universitet och högskolor
Vi erbjuder konsultation till svenska och utländska universitet och högskolor. Vårt syfte är att bidra med våra perspektiv på internationellt socialt arbete i teori och praktik. Vi hoppas också kunna medverka till att fler arbetsmetoder kan användas i fält inom flera områden som vid akuta kriser och katastrofer men även i förebyggande och långvariga insatser.