Ditt företag kan göra skillnad

Vill ni ta ett socialt ansvar?

Att rädda liv handlar om mycket mer än att överleva. Därför strävar Socionomer Utan Gränser efter att finnas där vi behövs som mest, både när det gäller akuta händelser och där långsiktiga insatser behövs. Vi anser att vårt långsiktiga arbete är nödvändigt för att människor skall kunna återta sina liv efter olika former av kriser och katastrofer. Men vi behöver hjälp med detta, våra resurser räcker inte till för att hjälpa så många som vi vill. Genom företagssamarbeten kan vårt arbete växa. När ert företag stödjer vårt arbete kan vi tillsammans göra skillnad i världen, och ni visar att ert företag tar ett socialt ansvar i Sverige och i världen.