Bakgrund

Idag dödas 17 kvinnor i Sverige varje år i nära relationer. Siffran har varit stadig år från år, trots de utredningar, åtgärder och informationsarbeten som har gjorts under åren. Våld mot kvinnor i nära relationer är välkänt hos rättsväsendet men det är svårt att finna svar på hur problemet skall kunna lösas på lång sikt.

En faktor är att många aktörer är inblandade när en kvinna söker hjälp av samhället, det innebär att många parter, bedömningar, beslut och åtgärder måste stämma och samverka för att kvinnan inte skall bli utan skydd och hamnar i direkt livsfara.

Arbetet för en ny lag, Lex Lotta

Socionomen Maria Hallenius Henrysson och Socionomer Utan Gränser är initiativtagare till arbetet för den nya lagen. Organisationen inledde under november 2016 arbetet med tillsättandet av en expertgrupp som skall arbeta med utredningsarbete och framställning av det nya förslaget.

Lagförslaget presenterades och överlämnades den 28/2-2016 för justitieminister Morgan Johansson (S) och sekreterare på departementet i Rosenbad.

Namnet Lex Lotta

Den nya lagstiftningen har fått sitt namn efter Lotta Rudholm som brutalt mördades av sin före detta pojkvän i sitt hem i Bromma, i juni 2016.

Fallet Lotta Rudholm

Mordet blev mycket uppmärksammat på grund av sin brutalitet, grymhet och hänsynslöshet och för att det funnits tydliga tecken på hot, misshandel, polisanmälan och varningssignaler som samhället borde tagit på större allvar.

Rättegången hölls i Solna tingsrätt i oktober 2016 och mannen dömdes till livstids fängelse för mord. Domen överklagades till Hovrätten, där straffet sänktes till 18 år den 22/12-2016.

Under hösten 2017, beslutade Maria Hallenius Henrysson, Socionomer Utan Gränser tillsammans med advokat att driva fallet vidare till JK och Europadomstolen.

Kontakt:

infolexlotta@socionomerutangranser.se