Socionomer Utan Gränser

Tomas von Brömssen blev från och med 2016 organisationens goodwill ambassadör. Tomas vill med sitt ambassadörsskap öka synligheten för vårt arbete här hemma i Sverige och internationellt. Han vill även med sitt engagemang stärka och främja socionomens profession och öka förståelsen för vikten av socialt arbete i utvecklingsländer samt värdet av psykosocialt arbete i kriser och katastrofer.